Cobertura integral

Cobertura bàsica

Especial Salut Pimes

*Quota promocional en període de campanya per una família de 5 assegurats, pare i mare de 39 anys i 3 fills de 10, 9 i 7 anys.