Exclusions

Queden excloses de cobertura aquelles persones que, en el moment de subscripció de la pòlissa, portin més de 6 mesos de baixa laboral o estiguin tramitant algun tipus d'invalidesa.

Durada

L’assegurança és anual renovable, amb data d'1 de gener de cada any.

Quota i rebut mínim

  • Quota neta mínima anual: 60 €
  • Rebut net mínim: 60 €
  • Rebut net mínim per ampliacions d’assegurats / regularització prestacions: 20€

Descomptes

Núm Assegurats Descompte

5-10

5%

11-25

10%

26-50

15%

51-100

20%