Com a professional autònom que has assumit la responsabilitat d’obtenir els ingressos necessaris per a tu i la teva família, necessites tenir la seguretat que cap entrebanc posi en dificultats el benestar dels teus. No deixis que una aturada de la teva activitat laboral repercuteixi directament en la qualitat de vida de la teva família.

 • Realització de proves especials (eliminant llistes d'espera)

 • Fons social reemborsament de quotes

 • Desgravació fiscal

Cobertures incloses a l'assegurança de Baixa laboral

 • Baixa Laboral

  Pagament del subsidi diari, mentre estiguis de baixa afectat per una malaltia i/o accident. Establim un màxim de 425 dies per baixa, important avantatge front altres assegurances de la competència que es limiten a 365 dies.

 • Baixa Laboral per part

  Pagament del subsidi durant un període de 30 dies.

 • Hospitalització

  Pagament de l’import diari contractat, si durant el mateix període de baixa, es requereix l’internament en una clínica o hospital

 • Proves diagnòstiques especials

  Ràpid accés a la realització de proves especials, eliminant així les llistes d'espera

Serveis inclosos a l'assegurança de Baixa laboral

 • Serveis de benestar i salut (Avantsalud)

  Serveis gratuïts i franquiciats per tenir cura de la teva salut

 • Fons Social Reemborsament de Quotes

  En cas de desocupació o incapacitat temporal del soci mutualista, ens fem càrrec de les quotes de les seves assegurances fins a 1.000 euros

Documentació Baixa laboral

Condicionat específic de l'assegurança

Requisits

 • Edat de contractació entre 14 i 64 anys.
 • Rebut mínim: la quota mínima anual és de 50 euros. Es podrà fraccionar el pagament si l’import de la quota resultant és superior a 25 euros.

Requisits mèdics

Declaració de salut

Resum d’exclusions:

 • Malalties, cròniques o no, lesions o defectes, i les seves seqüeles i complicacions, d'origen anterior a la data d'efecte
 • Els processos patològics que tinguin com a manifestació única el dolor, i que no estiguin confirmats per proves de diagnòstic, i específicament la síndrome de la fatiga crònica i/o fibromiàlgia
 • Malalties que siguin d'índole imprecisa i sense símptomes objectius
 • Malalties de tipus psicològic o psiquiàtric, així com totes les malalties o trastorns ocasionats per l’estrès
 • Malalties, accidents i processos patològics originats o atribuïbles a l'ús d'estupefaents o altres tòxics, derivats d’alcoholisme, actes d'imprudència temerària o motivats per una baralla o intent de suïcidi
 • Malalties, accidents i processos patològics causats voluntàriament per l’assegurat
 • Malalties causades o atribuïbles al virus d'immunodeficiència humana (VIH)
 • Les conseqüències o seqüeles de l'embaràs, avortament i el permís per maternitat
 • Els tractaments exclusivament d’estètica, amb finalitat no reparadora, i els tractaments d’esterilitat
 • Les conseqüències de la pràctica professional d'esports, així com d'esports d'elevat risc: boxa, escalada, rafting, puenting, pràctiques esportives aèries, subaquàtiques a més de 20 metres de fondària, espeleològiques o similars

Dubtes i respostes

Per evitar transtorns econòmics en cas que estiguis de baixa laboral

Si ets és un professional autònom et podràs deduir el 100% de les quotes a l'impost sobre la renda pel mètode d’estimació directa, fins un màxim de 500 euros

No. Aquestes opcions han estat dissenyades per facilitar la teva contractació, però es poden ajustar a les teves necessitats

Per pagament anual tens un descompte del 4%, per pagament semestral el 3% i trimestral el 2%

És una cobertura amb la que disposes d'una gran diversitat de serveis gratuïts i tractaments complementaris, a preus especials, per cuidar el seu benestar i salut. Per consultar la guia de serveis, accedeix a aquest enllaç: http://www.avantsalud.es/mutuaterrassa