Requisits

 • Edat de contractació entre 14 i 64 anys.
 • Rebut mínim: la quota mínima anual és de 50 euros. Es podrà fraccionar el pagament si l’import de la quota resultant és superior a 25 euros.

Requisits mèdics

Declaració de salut

Resum d’exclusions:

 • Malalties, cròniques o no, lesions o defectes, i les seves seqüeles i complicacions, d'origen anterior a la data d'efecte
 • Els processos patològics que tinguin com a manifestació única el dolor, i que no estiguin confirmats per proves de diagnòstic, i específicament la síndrome de la fatiga crònica i/o fibromiàlgia
 • Malalties que siguin d'índole imprecisa i sense símptomes objectius
 • Malalties de tipus psicològic o psiquiàtric, així com totes les malalties o trastorns ocasionats per l’estrès
 • Malalties, accidents i processos patològics originats o atribuïbles a l'ús d'estupefaents o altres tòxics, derivats d’alcoholisme, actes d'imprudència temerària o motivats per una baralla o intent de suïcidi
 • Malalties, accidents i processos patològics causats voluntàriament per l’assegurat
 • Malalties causades o atribuïbles al virus d'immunodeficiència humana (VIH)
 • Les conseqüències o seqüeles de l'embaràs, avortament i el permís per maternitat
 • Els tractaments exclusivament d’estètica, amb finalitat no reparadora, i els tractaments d’esterilitat
 • Les conseqüències de la pràctica professional d'esports, així com d'esports d'elevat risc: boxa, escalada, rafting, puenting, pràctiques esportives aèries, subaquàtiques a més de 20 metres de fondària, espeleològiques o similars