Modalitats de contractació

  • Quota renovable: la quota canvia cada any, en funció de l’edat de l’assegurat. A partir dels 66 anys, s’aplicarà obligatòriament la modalitat de quota anivellada
  • Quota anivellada: la quota serà la mateixa cada any, per un mateix capital cobert
  • Quota única: una única quota inicial, cobrirà totes les despeses i serveis en cas de decés
  • Possibilitat de recuperar el capital si fos necessari

Edat de contractació:

de 0 a 70 anys, segons modalitats

Rebut mínim:

La quota mínima anual és de 20 euros. Es podrà fraccionar el pagament si l’import de la quota resultant és superior a 10 euros.

Capitals mínims:

Per enterrament 3.100 € i per incineració: 3.600 €

Edats d’inici i finalització de cobertura:

Prestació Edat inici Edat Finalització Modalitat

Enterrament / Incineració

0

Vitalici

Quota renovable fins a 65 anys

Assistència Mutual Decessos

0

Vitalici

Quota renovable fins a 65 anys

Mort per accident

15

70

Quota renovable fins a 65 anys

Invalidesa absoluta

15

65

Subsidi hospitalització quirúrgica

15

65

Trasllat / Nínxol prop. / diamant cendres

0

Vitalici

Quota renovable fins a 65 anys

Descomptes per número d’assegurats

Per 3 assegurats = 2%, per 4 assegurats = 4% i per 5 o més assegurats = 5%