L'assegurança de decessos resol totes les nececessitats materials relacionades amb l'enterrament, cobreix tot un conjunt de serveis addicionals i ajuda en els aspectes emocionals de la família en front de la mort d'un ésser estimat.

 • Assistència al mutualista

 • 3 modalitats segons edat

 • Serveis de benestar i salut

Cobertures incloses a l'assegurança de decessos

 • Decés (Enterrament o Incineració)

  • Servei fúnebre complet
  • Trasllat al domicili de residència
  • Opcionals: Nínxol, làpida, columbari, trasllat voluntari (diferent domicili habitual)

 • Assistència Mutual Decessos

  Assistència jurídica i gestoria

  • Assistència jurídica telefònica: pensions, herències, obligacions fiscals, etc.
  • Tràmits de gestoria: obtenció de certificats, tràmits amb la Seguretat Social (baixa, tramitació pensió, etc.)
  Assistència en viatge (Espanya i estranger)
  • Assistència mèdica i sanitària en viatge (fins a 18.000€ per assegurat a l’estranger i 1.300€ a Espanya)
  • Repatriació o transport sanitari per malaltia o defunció
  • Retorn anticipat per hospitalització/defunció d’un familiar o sinistre greu a la llar

 • Mort i invalidesa permanent absoluta per accident (només per modalitats quota renovable i quota anivellada)

  Cobertura de 10.000€ en cas de mort per a assegurats de 15 a 70 anys o bé d’invalidesa per a assegurats de 15 a 65 anys

 • Subsidi per hospitalització quirúrgica (modalitats quota renovable i quota anivellada)

  Pagament de 20€ diaris (per a assegurats de 15 a 65 anys), si requereix l’ingrès, degut a una intervenció quirúrgica, en una clínica o hospital.

Serveis inclosos a l'assegurança de decessos

 • Serveis de benestar i salut (Avantsalud)

  Serveis gratuïts i franquiciats per tenir cura de la teva salut

Documentació Decessos

Condicionat específic de l'assegurança

Modalitats de contractació

 • Quota renovable: la quota canvia cada any, en funció de l’edat de l’assegurat. A partir dels 66 anys, s’aplicarà obligatòriament la modalitat de quota anivellada
 • Quota anivellada: la quota serà la mateixa cada any, per un mateix capital cobert
 • Quota única: una única quota inicial, cobrirà totes les despeses i serveis en cas de decés
 • Possibilitat de recuperar el capital si fos necessari

Edat de contractació:

de 0 a 70 anys, segons modalitats

Rebut mínim:

La quota mínima anual és de 20 euros. Es podrà fraccionar el pagament si l’import de la quota resultant és superior a 10 euros.

Capitals mínims:

Per enterrament 3.100 € i per incineració: 3.600 €

Edats d’inici i finalització de cobertura:

Prestació Edat inici Edat Finalització Modalitat

Enterrament / Incineració

0

Vitalici

Quota renovable fins a 65 anys

Assistència Mutual Decessos

0

Vitalici

Quota renovable fins a 65 anys

Mort per accident

15

70

Quota renovable fins a 65 anys

Invalidesa absoluta

15

65

Subsidi hospitalització quirúrgica

15

65

Trasllat / Nínxol prop. / diamant cendres

0

Vitalici

Quota renovable fins a 65 anys

Descomptes per número d’assegurats

Per 3 assegurats = 2%, per 4 assegurats = 4% i per 5 o més assegurats = 5%

Dubtes i respostes

Per prevenir les conseqüència econòmiques que produeixen les despeses funeràries a més de no
tenir que ocupar-se de tots els tràmits burocràtics.

Si fem un cost mig, costaria actualment sobre els 6.000€. Pot ser bastant més elevat segons el
que es demani i també varia notablement si es realitza en una gran ciutat o en una població.

Les assegurances cobreixen les despeses de sepeli en funció de la quantitat assegurada. En cas
que el cost del servei sigui menor al capital assegurat, abonem la diferència als beneficiaris.

Assistència jurídica i gestoria, assistència en viatge, serveis de benestar i salut (avantasalud). Tots
sense cap cost addicional