Mútua de Terrassa, Mutualitat de Previsió social a Prima Fixa, en el decurs dels més de 110 anys
d'activitat, ha estat sempre atenta a les necessitats dels mutualistes i més encara en moments de crisi i dificultats com aquests.

En el seu afany de contribuir en la recerca i implementació de solucions, des de la col·laboració i la solidaritat, als problemes actuals, crea el Fons social de reemborsament de quotes, una acció destinada a garantir la cobertura dels riscos personals assegurats pels nostres mutualistes, davant de situacions sobrevingudes de desocupació o incapacitat temporal, a través del reemborsament de quotes a satisfer durant la contingència, no repercutint cap cost als nostres Mutualistes.

Síntesi de funcionament. Preguntes més freqüents

És una quantia econòmica dotada amb 50.000€, destinada a reemborsar les quotes que paguen els socis mutualistes, en cas de desocupació o incapacitat temporal (per a autònoms) i d'acord amb les condicions establertes en la seva normativa de funcionament.

Tots els socis mutualistes que tinguin alguna d’aquestes assegurances: Gamma Salut, Vida, Accidents i Baixa Laboral, Pla de Protecció Personal i Incapacitat Temporal Previsió Mutual.

Aquest servei és totalment gratuït.

El fons Social està dotat per a la present anualitat, i finalitzarà quan s’exhaureixi i com a màxim fins a 31 de desembre de l'any en curs.

Cap per als socis mutualistes anteriors a l’1 de gener de l’any en curs. En cas de nous socis mutualistes amb alta del mateix any, s'estableix un període de carència de dotze mesos (des de la data d'efecte de l'assegurança).

Es contempla fins a 1.000€ per soci mutualista anualment

Cobreix la situació de desocupació per causes alienes i no imputables a la teva voluntat, sempre que el vincle laboral sigui un contracte indefinit.

En aquests supòsits no seràs perceptor d’aquest reemborsament ja que es troba expressament exclòs. Tals contingències hauran de produir-se a partir de l'1 de gener de l’any en curs i durant la vigència dels contractes d’assegurances.

Al departament d'atenció al mutualista, telèfon 937 36 50 60, al teu gestor personal o mediador de l'Asseguradora MútuaTerrassa.
Per saber la documentació per tramitar un reemborsament pots consultar la normativa de funcionament en format pdf, l'apartat 6.

Consulta la normativa, prestacions i com tramitar un reemborsament en el document en format pdf

Descarregar la normativa en format pdf (PDF 15kb)